Річний звіт директора про діяльність Тюдівського ліцею у 2021- 2022 н.р.р.

ШКОЛА - скарб найкращий кожного народу.

Освіта – результат навчання. Це система знань, умінь, навичок, способів мислення і діяльності, здобутих у процесі навчання. Сьогодні наявність великого обсягу знань, надбаних людством, не дозволяє стверджувати, що людина коли-небудь опанує ці знання навіть після дуже тривалого, упродовж усього життя, навчання. Нинішня освіта здебільшого завершується опануванням певного кола систематизованих знань, досягненням певного рівня самостійного мислення. Рівень підвищення ролі освіти в умовах переходу до високотехнологічного, інформаційного суспільства, у якому зростає важливість якості людського потенціалу, рівень освіченості та культури є одним із основних завдань, визначених у плані реформування освіти. Закон України «Про освіту», Концепція розвитку та реформування середньої освіти в нашій державі відображають соціальне замовлення суспільства щодо навчальних закладів це формування успішної конкурентоздатної особистості. Через призму цих завдань і постає питання удосконалення нормативно – правової бази освіти, розроблення нових програм, визначення ролі вчителя в умовах реформування освіти, в тому числі і директора навчального закладу.

Саме тому, відповідно до Закону України «Про освіту» ми і зустрічаємось сьогодні з вами у формі звіту директора ліцею про результати роботи навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік.

Для успішного впровадження реформи освітньої галузі потрібна консолідація зусиль та узгодження дії всіх учасників процесу: органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, педагогів, батьків, громадськості.

Будь-які державотворчі зміни, автономність місцевого самоврядування в межах закону, зокрема і зміни в територіально-адміністративному устрою нашої держави, в тому числі і проведення нового територіального районування, децентралізації структури управління, створення нових територіальних громад впливає на статус навчальних закладів, проведення заходів оптимізації з метою подолання певних проблем.

Все це впливає на рівень надання освітніх послуг закладами освіти, на стабільність роботи колективу закладу, - як здобувачів освіти, так і членів педагогічного колективу, інших структур.

Мною, як директором даного навчального закладу були проведені і забезпечені всі заходи для стабільної роботи ліцею: проведення залучення до навчання всіх дітей і підлітків шкільного віку, комплектування мережі класів станом на 01 вересня 2021 року, проведення тарифікації на визначення і затвердження штатного розпису, забезпечено звітність навчального закладу згідно вимог.

Рішення ліцензійної комісії Івано-Франківської області з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти від 26.05.2020 року (Протокол №7) залишилось в силі для нашого закладу на відповідний період, тобто, Тюдівський ліцей Кутської селищної ради має право на проводження діяльності у сфері освіти на таких освітніх рівнях:

- Початкова освіта з ліцензійним обсягом 97 осіб;

- Базова середня освіта з ліцензійним обсягом 132 особи;

- Профільна середня освіта з ліцензійним обсягом 46 осіб.

Тому, відповідно до Положення про навчальний заклад педагогічні працівники, адміністративно-господарський персонал ліцею послідовно виконували покладені на них обов’язки. Основне завдання вбачалось у змістовній і цілеспрямованій роботі з організації навчально-виховного процесу.

За підсумками попереднього, 2020-2021 навчального року випускники нашого навчального закладу підтвердили достатній рівень навчальних досягнень, що було відображено у результатах їх участі у незалежному зовнішньому оцінюванні. Цей результат підтвердив фахову і змістовну роботу адміністрації ліцею у впровадженні у навчально-виховний процес нових інноваційних технологій, роботу з кадрами в плані підвищення фахового рівня, організації індивідуальної роботи з учнями, підсилення інваріантної частини робочого навчального плану ліцею годинами варіативної складової, добре налагодженій роботі з батьками.

Завершуючи попередній навчальний рік, дирекція ліцею багато і цілеспрямовано працювала над підготовкою роботи закладу у новому, 2021-2022 навчальному році.

Враховуючи те, що одним із основних завдань провадження освітньої діяльності, виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту» є охоплення всіх дітей і підлітків шкільного віку здобуттям повної загальної середньої освіти (ст. 12, п. 2 Закону України «Про освіту»), мною, директором ліцею спільно з уповноваженим з обліку дітей і підлітків шкільного віку від ліцею Шпинтюк М.М. , працівниками Тюдівської сільської ради, сільської лікарської амбулаторії села Тюдів були ретельно проаналізовані списки дітей, що підлягають навчанню у 1 класі 2021-2022 н.р. та ініційовані зустрічі з їх батьками.

Дирекція ліцею, вчителі майбутнього першого класу провели на початку лютого ознайомлювально-навчальні зустрічі з батьками, демонструючи нову навчально-матеріальну базу, яка є для навчання за програмою НУШ, розповіли про особливості навчання відповідно до Концепції нової української школи. Результатом стало те, що до майбутнього першого класу залучено 15 школярів, більша частина яких проходила підготовку до школи у ДНЗ села Тюдів. Враховуючи те, що практично II семестр 2021-2022, як і весь 2020-2021 н.р. всі навчальні заклади працювали в режимі воєнного часу та карантинних обмежень, значну частину навчальних занять доводилось проводити з дистанційною формою занять, все ж освітні завдання виконувались і були реалізовані відповідно до рекомендацій МОН України, Головного санітарного лікаря України.

Так у травні місяці 2022 року були розроблені і затверджені черговою педрадою освітні програми на 2022-2023 н.р. (Протокол №4, від 25.05.2022 р.), погоджені робочі навчальні плани на 2022-2023 н.р., в тому числі – освітня програма і робочий навчальний план за патронажним навчанням. В період червня-серпня 2021 року проведено ремонт навчальних приміщень, класних кімнат, навчальних кабінетів.

Для вдосконалення освітнього середовища в більшості індикаторів потрібен фінансовий ресурс. І війна з росією на території нашої держави та зв’язку з цим недостатнє наповнення місцевого бюджету засновника серйозно ускладнило виконання запланованих заходів. Тим не менше інформуємо про те, що все-таки вдалося зробити, незважаючи на складний час.

ПРИМІЩЕННЯ, МЕБЛІ

· На ремонт навчальних приміщень з підготовки до роботи у новому навчальному році витрачено 9800 (дев’ять тисяч сімсот грн.) бюджетних коштів та залучено понад 50000,00 (п’ядесят тисяч) грн. батьківських, спонсорських коштів та засновника

· Придбано одномісні учнівські меблі для 1 класу (24 шт)

· Придбано двомісні учнівські меблі для кабінетів фізики та географії (24 шт)

· Придбано електросвітильники в кабінети історії, географії, української мови, 2-Б класу

· Отримали від засновника новий тенісний стіл з обладнанням для гри, баскетбольні м’ячі, спортивні мати.

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ І МУЛЬТИМЕДІА

· Придбано 5 нових якісних сучасних персональних комп’ютерів для кабінету інформатики. Виділення коштів з обласного бюджету для здійснення цієї закупівлі відбулося за сприяння депутата обласної ради Оксани Мельниченко

· Отримано від засновника 3 нові ноутбуки:

1- класна кімната 1 класу, 1 – кабінет зарубіжної, 1 – для ведення документації

· Не одержано мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок, книжкових шаф.

В той же час були виконані всі завдання для функціонування роботи з навчально-виховної роботи. Станом на 31.08.2021 року проведено педраду з питань затвердження тижневого навантаження педпрацівників, сформовані навчальні класи, групу продовженого дня для учнів 2-4 класів, затверджено робочий навчальний план ліцею на 2021-2022 н.р., режим роботи закладу з урахуванням можливих змін у структурі 2021-2022 навчального року.

І відповідно до цього, станом на 01 вересня 2021 року у ліцеї було сформовано 13 класів, в яких навчається 214 учнів, з них 95 дівчат та 119 хлопчиків.

В тому числі:

1-4 класів – 5 – в них – 94 учні

5-9 класів – 6 – в них - 95 учнів

10-11 класів – 2 – в них – 23 учні

Середня наповнюваність класів 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р. 1-4 класи Середня наповнюван. 5-9 класи Середня наповнюван. 10-11 класи Середня наповнюван. По школі Середня наповнюван.
Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів
5 94 18,8 6 95 15,8 2 23 11,5 13 214 16,5

Для порівняння із попередніми роками

2020-2021 5 85 17 6 99 16.5 2 28 14 13 212 16.3
2019- 2020 4 62 15.5 6 100 16.7 2 32 16 12 194 16
2018- 2020 4 62 15.5 6 99 16.5 2 28 14 12 190 15.8
2017- 2018 4 60 16.5 6 99 16.5 2 26 13 12 190 15.8

Тобто, в даному навчальному році зросла загальна кількість учнів у навчальному закладі, що і вплинуло на, порівняно із попередніми роками, середню наповнюваність учнів у класі.

Форма здобуття освіти у нашому навчальному закладі:

інституційна – очна форма навчальних занять у поєднанні із дистанційною

через запровадження карантинних та воєнних обмежень впродовж всього 2021-2022 навчального року

індивідуальна – педагогічний патронаж (учні 5,6 класів навчались за цією формою відповідно до довідок педіатричної ЛКК Косівської ЦРЛ

Крім того, відповідно до поданої заяви, для однієї з учениць нашого ліцею організоване здобуття освіти у формі домашнього навчання

Для змістовної роботи з питань контролю за станом здоров’я здобувачів освіти директором ліцею видано наказ «Про організацію роботи щодо забезпечення медичного обслуговування у ліцеї», налагоджено тісний зв’язок із сільською лікарською амбулаторією для контролю за станом здоров’я учнів, вчителів, адміністративно-господарського персоналу. Відповідно до вимог Головного державного санітарного лікаря проводились всі заходи згідно передбачуваного алгоритму: постійне перебування в масках вчителів, працівників, школярів, кількаразове дезинфікування коридорів, приміщення їдальні (зал, кухня), туалетних приміщень.

Для керівництва в роботі соціально-психологічною службою закладу складено соціальний паспорт, відповідно до якого було налагоджено роботу із сім’ями учнів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

· Проведено капітальний ремонт приміщення їдальні.

· Здійснено детальне планування нового обладнання їдальні, меблів, тощо.

· Отримано нові комплекти посуду

· Проведено консультації та досягнуто домовленості з одним із підприємців про надання послуг з харчування в ліцеї способом кейтерингу

· Демонтовано старе обладнання

· Встановлено нові металопластикові двері (4 шт)

Вартість обідів для учнів всіх категорій складає 23 гривні, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 35 гривень. Впродовж 2021-2022 навчального року на підставі довідок Косівського відділення соціального захисту населення безкоштовними гарячими обідами забезпечувались 26-30 учнів нашого закладу. Безоплатно харчувалась одна учениця позбавлена батьківської опіки та піклування: Глібук Аліна – 9-Б клас з розрахунку 35 гривень/обід та 4 учні 1-7 класів батьки яких є учасниками АТО з розрахунку 23 гривні/обід.

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ НАШОГО ЛІЦЕЮ

Враховуючи те, що впродовж всього навчального року навчання проводилось здебільшого у дистанційній формі, то не були проведені ряд заходів виховного, розвивального характеру, за програмою «Обдаровані діти», музичні конкурси, фестивалі та ряд інших заходів, що проводились під патронатом відділу освіти. були проведені предметні олімпіади з предметів базових дисциплін навчального плану і інше, тому дирекція ліцею організувала позакласну роботу відповідно до внутрішніх планів. Відбулась предметна олімпіада з християнської етики «Як ти знаєш Біблію?» у онлайн режимі під патронатом департаменту освіти і науки та інституту післядипломної педагогічної освіти, де наші ліцеїсти здобули призові місця. ( Вчитель християнської етики Петрищук В.В.)

Учні ліцею в різних формах (відеопрезентації, онлайнмеседжи, відеокліпи і ін.) брали участь у заходах згідно плану роботи закладу. До дня Великодніх свят вчителями та учнями закладу передані кошти, листівки та інші подарункові набори воїнам АТО через представників Кутського осередку воїнів АТО. -----------Дмитра

Враховуючи зменшення карантинних обмежень, за підсумками навчального року було проведено Хід-парад першості «Золотий школяр», на якому за наслідками навчально-виховної роботи ліцеїстам були вручені грамоти, подяки дирекції ліцею. Змістовно і святково пройшло свято останнього дзвоника із дотриманням вимог і застережень щодо проведення масових заходів.

За підсумками навчального року 17 учнів 5-8, 10-х класів нагородженні Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 №232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за № 283/37619)» та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»,як і у попередньому навчальному році було відмінено проведення державної підсумкової атестації за курс початкової школи (4 клас) за курс базової освіти (9 клас) та звільнено від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році (тобто – випускників 11 класу).

В той же час, випускники 11 класу цьогоріч здають НМТ для одержання права вступу до вищих навчальних закладів.

Тож за підсумками навчання у старшій школі (10-11 класи) випускники 11 класу нагородженні срібними медалями.

Срібною медаллю «За успіхи у навчанні»

Нагороджені: Миронюк Іванна та Чоборяк Інна

За підсумками завершення навчання за курс базової освіти (9 клас) такі випускники ліцею нагороджені свідоцтвом з відзнакою:

Дарійчук Віоріка, Подоляк Тіна, Самовиндюк Анастасія, Сащук Соломія, Юрійчук Кароліна.

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

· Дистанційне навчання.

- Ліцей другий рік працює на навчальній платформі g suite for education, де для наших учасників освітнього процесу відкрито дуже багато освітніх сервісів.

- З 1 вересня плануємо перейти на ведення електронних класних журналів і електронних щоденників

· Комунікація.

2021/2022 н.р. – рік вдосконалення комунікації в ліцеї.

Проведено:

- батьківські збори згідно річного плану роботи в кожному класі;

- зустрічі з керівником учнівського самоврядування Яною Гав’юк (враховано пропозиції учнівського самоврядування щодо змін до річного плану роботи);

- опитування батьків при формуванні навчальних планів на наступний навчальний рік;

- опитування батьків щодо призначення класного керівника майбутнього 5 класу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ

Наш навчальний заклад забезпечений вчителями відповідної спеціальності зі всіх базових предметів робочого навчального плану.

Станом на 01 вересня 2021 року в закладі тарифіковано 29 вчителів, з них – 1 вчитель – сумісник, основне місце якого в іншому закладі освіти. Всі вчителі мають повну вищу освіту, навантажені уроками відповідно до спеціальності за дипломом. Серед даної кількості педагогів – практичний психолог, соціальний педагог, педагог – організатор, вихователь ГПД. З неповним тижневим навантаженням працюють 6 вчителів. Відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році атестовано 4 вчителів, яким встановлено чи підтверджено відповідну кваліфікаційну категорію. Кожний з педагогів проходить фахову перепідготовку відповідно до угоди, укладеної між нашим навчальним закладом та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Враховуючи карантинні обмеження та воєнний стан курсова перепідготовка організована і проводиться в онлайн режимі з наступною видачею сертифіката.

Відповідно до кваліфікаційної класифікації статистика по ліцею така:

- 23 вчителі мають вищу кваліфікаційну категорію (спеціаліст вищої категорії) – понад 79,3 % від усіх працюючих

- 2 вчителі мають I категорію (спеціаліст I категорії) – 6,9 %

- 4 вчителі мають II категорію – 13,8%

Середній віковий ценз колективу становить 50 років. За стажем роботи:

- 21 педагог має стаж роботи більше 20-ти років

- 4 педагоги мають стаж роботи понад 10 років

Тобто, педагогічний колектив зрілий, досвідчений. Всі педагоги освоїли технології дистанційного навчання, на різних рівнях організації навчального процесу є використання сучасного обладнання (мультимедійні пристрої, інтерактивні дошки, ноутбуки і ін.). В періоди організації навчання за дистанційною формою запроваджено гнучкий режим роботи, в тому числі – роботи вчителя за місцем свого проживання з дотриманням єдиної системи контролю за розкладом проведення уроків, тривалості перерв і ін.

Дирекцією ліцею проведений аналіз демографічної ситуації в регіоні закріпленої освітньої діяльності – село Тюдів, складено перспективну планову мережу комплектування класів на період 2023-2024 рр., план розвитку навчального закладу, визначені завдання із реалізації завдань реформи ліцею, в тому числі – реалізація Концептуальних засад реформування середньої школи (Ухвалено рішенням колегії МОН України).

Основою для реалізації цих завдань є стабілізація ситуації на всій території нашої держави, а також у світі в цілому.

Кiлькiсть переглядiв: 14

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.