Велике слово – ШКОЛА. Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ переможе, який має найкращу школу.

Софія Русова

Завтрашній день усього світу залежить від рівня освіченості людей сьогодні. Освіта – показник сталого розвитку та забезпечення зростання добробуту населення. Рівень підвищення ролі освіти в умовах переходу до високотехнологічного, інформаційного суспільства, у якому зростає важливість якості людського потенціалу, рівень освіченості та культури є одним із основних завдань, визначених у плані реформування освіти. Закон України «Про освіту», Концепція розвитку та реформування середньої освіти в нашій державі відображають соціальне замовлення суспільства щодо навчальних закладів це формування успішної конкурентоздатної особистості. Через призму цих завдань і постає питання удосконалення нормативно – правової бази освіти, розроблення нових програм, визначення ролі вчителя в умовах реформування освіти, в тому числі і директора навчального закладу.

Саме тому, відповідно до Закону України «Про освіту» ми і зустрічаємось сьогодні з вами у формі звіту директора школи про результати роботи навчального закладу за 2020-2021 навчальний рік.

Для успішного впровадження реформи освітньої галузі потрібна консолідація зусиль та узгодження дії всіх учасників процесу: органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, педагогів, батьків, громадськості.

Будь-які державотворчі зміни, автономність місцевого самоврядування в межах закону, зокрема і зміни в територіально-адміністративному устрою нашої держави, в тому числі і проведення нового територіального районування, децентралізації структури управління, створення нових територіальних громад впливає на статус навчальних закладів, проведення заходів ---- оптимізації з метою подолання певних проблем.

Все це впливає на рівень надання освітніх послуг закладами освіти, на стабільність роботи колективу закладу, - як здобувачів освіти, так і членів педагогічного колективу, інших структур.

Такі зміни торкнулись і роботи освітніх закладів в нашій області, районі, а саме: з жовтня 2020 року в районі утворились нові територіальні громади. Заклади освіти були перепідпорядковані новоствореним органам управління територіальних громад. Наш навчальний заклад, Тюдівський ліцей Косівської районної ради перейшов у підпорядкування Кутської територіальної громади, а саме – під управління відділу освіти Кутської селищної ради.

Мною, як директором даного навчального закладу були проведені і забезпечені всі заходи для стабільної роботи ліцею: проведення залучення до навчання всіх дітей і підлітків шкільного віку, комплектування мережі класів станом на 01 вересня 2020 року, проведення тарифікації на визначення і затвердження штатного розпису, забезпечено звітність навчального закладу згідно вимог. Оскільки змінилось підпорядкування закладу Кутській територіальній громаді, мною, як директором закладу, було розроблено, погоджено у відповідних структурах і затверджено Статут закладу (нова редакція) – Статут Тюдівського ліцею Кутської селищної ради. Проведено реєстрацію навчального закладу як юридичної особи в Косівському державному відділені реєстрації юридичних і фізичних осіб, виготовлено відповідну печатку, кутовий штамп. Все це вимагало багато часу, фізичних і фінансових затрат. Фінансові витрати на оплату за реєстр закладу у відділенні, на виготовлення печатки, кутового штампа, вивіски назви навчального закладу проведені за власні кошти, оскільки таке фінансування було не передбачене у бюджеті новоствореного відділу освіти.

Рішення ліцензійної комісії Івано-Франківської області з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти від 26.05.2020 року (Протокол №7) залишилось в силі для нашого закладу на відповідний період, тобто, Тюдівський ліцей Кутської селищної ради має право на проводження діяльності у сфері освіти на таких освітніх рівнях:

- Початкова освіта з ліцензійним обсягом 97 осіб;

- Базова середня освіта з ліцензійним обсягом 132 особи;

- Профільна середня освіта з ліцензійним обсягом 46 осіб.

тому, відповідно до Положення про навчальний заклад педагогічні працівники, адміністративно-господарський персонал ліцею послідовно виконували покладені на них обов’язки. Основне завдання вбачалось у змістовній і цілеспрямованій роботі з організації навчально-виховного процесу.

За підсумками попереднього, 2019-2020 навчального року випускники нашого навчального закладу підтвердили достатній рівень навчальних досягнень, що було відображено у результатах їх участі у незалежному зовнішньому оцінюванні. Відповідно до результатів моніторингу, проведеним регіональним центром оцінювання якості освіти (м. Івано-Франківськ) наш навчальний заклад посів 53 місце серед більш як 230 закладів освіти даного рівня в області та друге місце в Косівському районі (попереду нас Косівський ліцей ім. І. Пелипейка). Цей результат підтвердив фахову і змістовну роботу адміністрації ліцею у впровадженні у навчально-виховний процес нових інноваційних технологій, роботу з кадрами в плані підвищення фахового рівня, організації індивідуальної роботи з учнями, підсилення інваріантної частини робочого навчального плану ліцею годинами варіативної складової, добре налагодженій роботі з батьками.

Завершуючи попередній навчальний рік, дирекція ліцею багато і цілеспрямовано працювала над підготовкою роботи закладу у новому, 2020-2021 навчальному році.

Враховуючи те, що одним із основних завдань провадження освітньої діяльності, виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту» є охоплення всіх дітей і підлітків шкільного віку здобуттям повної загальної середньої освіти (ст. 12, п. 2 Закону України «Про освіту»), мною, директором ліцею спільно з уповноваженим з обліку дітей і підлітків шкільного віку від ліцею Шпинтюк М.М. , працівниками Тюдівської сільської ради, сільської лікарської амбулаторії села Тюдів були ретельно проаналізовані списки дітей, що підлягають навчанню у 1 класі 2020-2021 н.р. та ініційовані зустрічі з їх батьками.

Дирекція школи, вчителі майбутнього першого класу провели впродовж лютого-квітня ознайомлювально-навчальні зустрічі з батьками, демонструючи нову навчально-матеріальну базу, яка є для навчання за програмою НУШ, розповіли про особливості навчання відповідно до Концепції нової української школи. Результатом стало те, що до майбутнього першого класу залучено всіх 32 школярів, більша частина яких проходила підготовку до школи у ДНЗ села Тюдів. Дирекцією ліцею, за підтримки педколективу, порозуміння з батьками було проведено реорганізацію наявних навчальних кабінетів і, передбачаючи комплектування двох перших класів, було, на базі неефективно використовуваної шкільної майстерні, визначено додаткову класну кімнату для майбутніх першокласників. Спільно з батьками, за ініціативи і активного долучення вчителів майбутніх перших класів були якісно і естетично підготовлені класні кімнати відповідно до рекомендації з роботи за програмою НУШ.

Враховуючи те, що практично II семестр 2019-2020, як і весь 2020-2021 н.р. всі навчальні заклади працювали в режимі карантинних обмежень, значну частину навчальних занять доводилось проводити з дистанційною формою занять, все ж освітні завдання виконувались і були реалізовані відповідно до рекомендацій МОН України, Головного санітарного лікаря України.

Так у травні місяці 2020 року були розроблені і затверджені черговою педрадою освітні програми на 2020-2021 н.р. (Протокол №9, від 25.05.2020 р.), погоджені робочі навчальні плани на 2020-2021 н.р., в тому числі – освітня програма і робочий навчальний план за патронажним навчанням. В період червня-серпня 2020 року проведено ремонт навчальних приміщень, класних кімнат, навчальних кабінетів. Протягом 15-25 серпня 2020 року, відповідно до наказу директора ліцею, за погодженням із профспілковим комітетом проведено конкурс на найбільш якісно підготовлений до нового 2020-2021 н.р. навчальний кабінет, за умовами якого у вересні місяці встановлено доплати за завідування навчальними кабінетами.

На ремонт навчальних приміщень з підготовки до роботи у новому навчальному році витрачено 9700 (дев’ять тисяч сімсот грн.) бюджетних коштів та залучено понад 49000,00 (сорок дев’ять тисяч) грн. батьківських та спонсорських коштів.

За спонсорські кошти від депутатів районної ради Слижука І.В. (10 тисяч грн.) та Кобзюка Д.І. (5 тисяч грн.) було придбано ноутбук для кабінету зарубіжної літератури та стенди для закладу з організаційних питань. Придбані технічні засоби та наочні матеріали обліковані, оприлюднені на сайті закладу.

У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом GOVID-19(коронавірус SARS-COV2), на підставі Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій від 27.08.2020 року, постанови Головного санітарного лікаря України №50 від 22.08.2020 р. та відповідно до наказу відділу освіти Косівської РДА від 31.08.2020 р. №62 «Про встановлення гнучкого режиму робочого часу в закладах освіти району» навчальний процес з 01 вересня 2020 року був організований в режимі дистанційного навчання, а для учнів першого класу розпочався 14 вересня 2020 року.

Відповідно до цього, на підставі наказу директора ліцею було розроблено тимчасовий порядок організації освітнього процесу на період карантину, обладнано приміщення для ізоляції підозрюваних із системами захворювання на коронавірус чи іншими респіраторними захворюваннями, заведено журнал термометрії працівників закладу, розроблено систему дистанційного навчання та контролю за його проведенням.(відповідальна – заступник директора з н.в. роботи). Заклад забезпечено захисними засобами органів дихання (щитки, маски) для всіх працівників закладу, дезинфікуючими засобами.

В той же час були виконані всі завдання для функціонування роботи з навчально-виховної роботи. Станом на 31.08.2020 року проведено онлайн педраду з питань затвердження тижневого навантаження педпрацівників, сформовані навчальні класи, групу продовженого дня для учнів 2-4 класів, затверджено робочий навчальний план ліцею на 2020-2021 н.р., режим роботи закладу з урахуванням можливих змін у структурі 2020-2021 навчального року.

І відповідно до цього, станом на 01 вересня 2020 року у ліцеї було сформовано 13 класів, в яких навчається 212 учнів, з них 95 дівчат та 117 хлопчиків.

В тому числі:

1-4 класів – 5 – в них – 85 учнів

5-9 класів – 6 – в них - 99 учнів

10-11 класів – 2 – в них – 28 учнів

Середня наповнюваність класів

2020-2021 н.р.

2020-2021 н.р. 1-4 класи Середня наповнюван. 5-9 класи Середня наповнюван. 10-11 класи Середня наповнюван. По школі Середня наповнюван.
Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів Кільк. класів в них учнів
5 85 17 6 99 16.5 2 28 14 13 212 16.3

Для порівняння із попередніми роками

2019- 2020 4 62 15.5 6 100 16.7 2 32 16 12 194 16
2018- 2020 4 62 15.5 6 99 16.5 2 28 14 12 190 15.8
2017- 2018 4 60 16.5 6 99 16.5 2 26 13 12 190 15.8

Тобто, в даному навчальному році зросла загальна кількість учнів у навчальному закладі, що і вплинуло на, порівняно із попередніми роками, середню наповнюваність учнів у класі.

Форма здобуття освіти у нашому навчальному закладі:

інституційна – очна форма навчальних занять у поєднанні із дистанційною

через запровадження карантинних обмежень впродовж

всього 2020-2021 навчального року

індивідуальна – педагогічний патронаж (учениця 11 класу навчалась за

цією формою відповідно до довідки педіатричної ЛКК

Косівської ЦРЛ

Крім того, відповідно до поданої заяви, для однієї з учениць нашої школи

освіти у формі екстернату (індивідуальне навчання).

Відповідно до плану роботи за програмою НУШ для 1-4 класів були одержані одномісні учнівські парти, дидактичний матеріал, килимки для обладнання ігрового відпочинкового куточка, ноутбуки для вчителів, інше обладнання. Не одержано мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок, книжкових шаф.

Для змістовної роботи з питань контролю за станом здоров’я здобувачів освіти директором школи видано наказ «Про організацію роботи щодо забезпечення медичного обслуговування у ліцеї», налагоджено тісний зв’язок із сільською лікарською амбулаторією для контролю за станом здоров’я учнів, вчителів, адміністративно-господарського персоналу. Відповідно до вимог Головного державного санітарного лікаря проводились всі заходи згідно передбачуваного алгоритму: постійне перебування в масках вчителів, працівників, школярів, кількаразове дезинфікування коридорів, приміщення їдальні (зал, кухня), туалетних приміщень.

Для керівництва в роботі соціально-психологічною службою закладу складено соціальний паспорт, відповідно до якого було налагоджено роботу із сім’ями учнів.

Організація харчування

Відповідно до угоди між відділом освіти Косівської РДА та ПП Поляк Оленою Іванівною у ліцеї організовано гаряче харчування учнів всіх вікових груп та вихованців ГПД.

Вартість обідів для учнів всіх категорій складає 20 гривень, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 35 гривень. Впродовж 2020-2021 навчального року на підставі довідок Косівського відділення соціального захисту населення безкоштовними гарячими обідами забезпечувались 26-30 учнів нашого закладу. Безоплатно харчувались двоє учнів позбавлених батьківської опіки та піклування: Глібчук Володимир – 5 клас та Глібук Аліна – 9-Б клас з розрахунку 35 гривень/обід та 4 учні 1-7 класів батьки яких є учасниками АТО з розрахунку 20 гривень/обід. Крім того, за окремою угодою між ПП Поляк О.І. та директором ліцею впродовж всього навчального року безкоштовно харчувались 2 учні 8-А класу-----------.

Навчальні досягнення учнів нашого ліцею

Враховуючи те, що впродовж всього навчального року навчання проводилось здебільшого у дистанційній формі, то не були проведені ряд заходів виховного, розвивального характеру, за програмою «Обдаровані діти», музичні конкурси, фестивалі та ряд інших заходів, що проводились під патронатом відділу освіти. Не були проведені предметні олімпіади з предметів базових дисциплін навчального плану і інше, тому дирекція ліцею організувала позакласну роботу відповідно до внутрішніх планів. Відбулась предметна олімпіада з християнської етики «Як ти знаєш Біблію?» у онлайн режимі під патронатом департаменту освіти і науки та інституту післядипломної педагогічної освіти, де наші ліцеїсти здобули призові місця. ( Вчитель християнської етики Петрищук В.В.)

Учні ліцею в різних формах (відеопрезентації, онлайнмеседжи, відеокліпи і ін.) брали участь у заходах згідно плану роботи закладу. До дня Великодніх свят вчителями та учнями закладу передані кошти, листівки та інші подарункові набори воїнам АТО через представників Кутського осередку воїнів АТО. -----------Дмитра

Враховуючи зменшення карантинних обмежень, за підсумками навчального року було проведено Хід-парад першості «Золотий школяр», на якому за наслідками навчально-виховної роботи ліцеїстам були вручені грамоти, подяки дирекції ліцею. Змістовно і святково пройшло свято останнього дзвоника із дотриманням вимог і застережень щодо проведення масових заходів. Випускники 11 класу під керівництвом класного керівника Величко С.М. відзначилися святковим завершальним дійством прощанням з рідним навчальним закладом, що ввійде в літопис навчального закладу.

За підсумками навчального року 25 учнів 3-8, 10-х класів нагородженні Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні.

Відповідно листа МОН України від 27.04.2021 року «Про організоване завершення 2020-2021 навчального року» та реалізацію Закону України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (GOVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021 н. р.)

Як і у попередньому навчальному році було відмінено проведення державної підсумкової атестації за курс початкової школи (4 клас) за курс базової освіти (9 клас) та звільнено від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році (тобто – випускників 11 класу).

В той же час, випускники 11 класу цьогоріч здають ЗНО для одержання права вступу до вищих навчальних закладів.

Тож за підсумками навчання у старшій школі (10-11 класи) випускники 11 класу нагородженні золотими та срібними медалями.

Золотою медаллю «За високі успіхи у навчанні»

Нагородженні: Айзель Віталій

та

Петрищук Уляна.

Срібною медаллю «За успіхи у навчанні»

Нагородженні: Бісюк Каріна

та

Ушкало Романа.

За підсумками завершення навчання за курс базової освіти (9 клас) одна з випускниць 9 класу – Гав’юк Яна нагороджена свідоцтвом з відзнакою.

На сьогоднішній день, на час проведення звіту директора закладу перед громадськістю, батьками, педагогічним колективом вже відомі результати здачі зовнішнього незалежного оцінювання учнями 11 класу, з якими хочу вас ознайомити:

Найкращого результату досягли випускники 11 класу ліцею:

- Айзель Віталій Віталійович – 197 балів (географі)

190 балів (математика)

- Петрищук Уляна Володимирівна – 195 балів (біологія)

190 балів (укр. мова)

Нагадую, що максимальний показник у ЗНО 200 балів.

Забезпечення кадрами

Наш навчальний заклад забезпечений вчителями відповідної спеціальності зі всіх базових предметів робочого навчального плану.

Станом на 01 вересня 2020 року в закладі тарифіковано 31 вчителя, з них – 2 вчителі – сумісники, основне місце яких в інших школах. Всі вчителі мають повну вищу освіту, навантажені уроками відповідно до спеціальності за дипломом. Серед даної кількості педагогів – практичний психолог, соціальний педагог, педагог – організатор, вихователь ГПД. З неповним тижневим навантаженням працюють 6 вчителів. Відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році атестовано 8 вчителів, яким встановлено чи підтверджено відповідну кваліфікаційну категорію. Кожний з педагогів проходить фахову перепідготовку відповідно до угоди, укладеної між нашим навчальним закладом та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Враховуючи карантинні обмеження курсова перепідготовка організована і проводиться в онлайн режимі з наступною видачею сертифіката.

Відповідно до кваліфікаційної класифікації статистика по ліцею така:

- 24 вчителі мають вищу кваліфікаційну категорію (спеціаліст вищої категорії) – понад 77,4 % від усіх працюючих

- 4 вчителі мають I категорію (спеціаліст I категорії) – 12,6 %

- 3 вчителі мають II категорію – 10%

Середній віковий ценз колективу становить 49 років. За стажем роботи:

- 22 педагоги мають стаж роботи більше 20-ти років

- 5 педагогів мають стаж роботи понад 10 років

Тобто, педагогічний колектив зрілий, досвідчений. Всі педагоги освоїли технології дистанційного навчання, на різних рівнях організації навчального процесу є використання сучасного обладнання (мультимедійні пристрої, інтерактивні дошки, ноутбуки і ін.). В періоди організації навчання за дистанційною формою, коли шкільна мережа (потужність) інтернету не дозволяла всім вчителям працювати з навчального закладу, дирекцією запроваджено гнучкий режим роботи, в тому числі – роботи вчителя за місцем свого проживання з дотриманням єдиної системи контролю за розкладом проведення уроків, тривалості перерв і ін.

Дирекцією ліцею проведений аналіз демографічної ситуації в регіоні закріпленої освітньої діяльності – село Тюдів, складено перспективну планову мережу комплектування класів на період 2021-2022 рр., план розвитку навчального закладу, визначені завдання із реалізації завдань реформи школи, в тому числі – реалізація Концептуальних засад реформування середньої школи (Ухвалено рішенням колегії МОН України).

Основою для реалізації цих завдань є стабілізація на всій території нашої держави, а також у світі в цілому, техногенно-екологічної безпеки пов’язаної із гострою респіраторною хворобою GOVID-19, спричиненої коронавірусом.

Кiлькiсть переглядiв: 287

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.