Щорічний звіт

директора Тюдівської ЗОШ I-III ступенів

перед громадськістю,

педагогічним колективом

за 2017-2018 навчальний рік

Директор школи:_________________Б.А.Чекіт

Тюдів, - 2018

План

1. Вступ(довідка)

2. Формування класів, ГПД, середня наповнюваність.

3. Територія обслуговування.

3.1. Кількість учнів(рух).

3.2. Навчання:школа,коледжі,ПТУ.

4. Соціально-педагогічний паспорт.

5. Кадрове забезпечення.

6. Робочий навчальний план.

7. Навчальні досягнення учнів.

7.1. Олімпіади,конкурси.

7.2. Позашкілля.

7.3. Стан відвідування.

8. Організація медичного обслуговування.

9. Забезпечення підручниками.

10. Організація харчування у навчальному закладі.

11. Тепловий режим.

12. Реформа освіти: етапи, підготовка.

13. Співпраця з батьками, громадськістю.

1. Вступ(довідка)

У преамбулі Закону України «Про освіту» визначено мету освіти в державі, а саме: метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Відповідно до ст. 26 та ст. 30 даного Закону керівник закладу освіти (директор) забезпечує проведення річного звіту про свою діяльність, про діяльність закладу освіти за навчальний рік, про що сьогодні і вестиметься мова.

Тюдівська загальноосвітня школа I-III ступенів є комунальною власністю громади села Тюдів Косівської районної ради Івано-Франківської області.

Статус навчального закладу I-III ступенів школа набула у 1977 році відповідно до рішення (відповідного наказу) Івано-Франківського обласного виконавчого комітету.

Змінити статут навчального закладу(перевести у заклад І-ІІ ступеня чи надати статус філії іншого навчального закладу (в т.ч. опорної школи) має право виключно громада села).

Управління та фінансування школи здійснюється відділом освіти Косівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Школа має два навчальні корпуси, окремі приміщення їдальні, тиру, котельні. Один з навчальних корпусів (стара школа) збудований у 1932 році, добудований і заново введений в експлуатацію у 1948 році. Інший (нова школа) збудований господарським способом і введений в експлуатацію у 1976 році.

В цьому ж, 1976 році, після введення в експлуатацію даного приміщення школа реорганізована із восьмирічної у середню, десятирічну (1977 рік). Всі шкільні будівлі стоять на балансі Тюдівської сільської ради, однак утримання їх в належному стані здійснюється за кошти відділу освіти.

На всі будівлі виготовлена технічна документація (2012 рік). Земельна ділянка під будівлями, шкільне подвір’я, сад, спортивно-ігрові майданчики займають площу в 1,4550 га.

На дану земельну ділянку виготовлений державний акт на право користування земельною ділянкою і закріплений за школою (2012 рік). Фінансування на дані акти виконано за рахунок коштів обласного та районного бюджетів.

Школа має власне теплозабезпечення, власний водогін. Опалення водяне, центральне.

У 2005 році шкільну котельню було переведено на роботу котлів на природньому газі, однак через об’єктивні причини із газопостачанням та його вартістю з осені 2014 року (з 17.11.2014 р.) систему теплопостачання змінено – котельня працює на твердому паливі – на твердопаливних котлах (дров’яні відходи, щепа палети). Дану функцію, відповідно до розпорядження райдержадміністрації, виконує приватний підприємець на підставі угоди між відділом освіти та директором п.п. КОСІВРЕМБУДСЕРВІС.

Приміщення котельні, на підставі угоди та рішення сесії сільської ради, передано з цією метою в оренду приватному підприємцю на три роки із правом продовження співпраці за обопільною згодою. Дотриманню температурного режиму у навчальних приміщеннях, у навчальних кабінетах приділено особливу увагу, оскільки це є важливим фактором стабільності роботи навчального закладу. Контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних вимог є першочерговим.

Систематично веду контроль за організацією харчування, санітарії.

За навчальний рік у школі не зафіксовано жодного випадку харчових отруєнь чи інших порушень санітарного режиму.

Питтєвий режим забезпечується власним забором води із глибинної свердловини, контролюється її якість. Наказом по школі за дотриманням належного питтєвого режиму відповідальними є медична сестра, завгосп школи.

Для забезпечення систематичного водопостачання за фінансової підтримки жителів шкільного мікрорайону проведено заміну водонапірної башні, систему подачі води, проведено роботу по огорожі місця водозабору(зелена зона). Порушення режиму водопостачання бувають, здебільшого, тільки за відсутності електроенергії.

У 2017-2018 навчальному році у школі працюють 32 вчителі, соціальний педагог, медична сестра, 8 працівників обслуговуючого персоналу, працює шкільна їдальня.

Харчування учнів організовано приватним підприємцем Поляк Оленою Іванівною на підставі трудової угоди (договору) між відділом освіти Косівської РДА та приватним підприємцем як фізичною особою.

Протягом звітного періоду (з 01 вересня 2017) управління навчальним закладом здійснював відповідно до норм Статуту школи, правил внутрішкільного трудового розпорядку, колективного договору між адміністрацією школи та трудовим колективом, дотримувався посадових обов’язків, законодавства України у сфері освіти та інших нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

В основі роботи закладу – реалізація «Концептуальних засад реформування освіти в Україні через ідеї “Нової української школи”». Ці питання стали в центрі діяльності як на рівні держави, так і в безпосередній роботі кожного педагогічного колективу.

Територія обслуговування (кількість учнів, рух учнів)

Одним із основних завдань даної діяльності є виконання Закону України «Про загальну середню освіту», охоплення всіх дітей шкільного віку здобуттям повної загальної середньої освіти.

Відповідно до Інструкції з обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою КМ України від 13.09.2017р. №684 на підставі розпорядження Косівської РДА від 22 січня 2018р. № 31 «Про закріплення територій обслуговування» перебувало на обліку 257 дітей і підлітків від 6 до 18 років, що ще не здобули середньої освіти та 25 дітей 5-ти річного віку.

Із 257 дітей і підлітків навчається у закладах різного типу, що дають середню освіту.

В тому числі: у ЗНЗ усіх ступенів – 239, коледжах – 15, ПТУ – 3.

Станом на 01 вересня 2017 року у школі було сформовано 12 класів-комплектів, до яких зараховано 191 учень. З них: дівчаток – 87, хлопчиків – 104.

В тому числі:

1-4 класів – 4 – в яких навчається 66 учнів,

5-9 класів – 6 – в яких навчається 99 учнів,

10-11 класів – 2 – в яких навчається 26 учнів.

Середня наповнюваність класів у 2017-2018:

Навчальний

рік 1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи По школі

2017-2018 н.р. 16,5 16,5 13 16

Середня наповнюваність класів у 2016-2017:

Навчальний

Рік 1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи По школі

2016-2017 н.р. 17,8 17,2 10,5 16,3

Середня наповнюваність класів у 2015-2016:

Навчальний

Рік 1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи По школі

2015-2016 н.р. 18,5 18,5 11,5 17,3

Тобто, кількість учнів у школі зменшилась у порівнянні з попередніми роками, відповідно змінилась наповнюваність по класах.

У школі, для учнів 2-4 класів працює група продовженого дня, учні 1-го класу до даної групи не залучені через відсутність кімнати для відпочинку (в тому числі можливість обіднього сну), відсутня ігрова кімната. Вихователь – Бойчук Х.І. Режим роботи групи погоджено з урахуванням побажань батьків, оскільки частина дітей відвідує позашкільні навчальні заклади: художню школу, музичну школу, інші заклади (спорткомплекс «Богатир» м. Вижниця).

До початку навчального року, до 05.09.2017р. зі школи вибули 3 учні у Вижницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ю.Федьковича та гімназію, і 8 вересня 2017р. померла учениця випускного,11 класу Євчук Таїсія.

Впродовж навчального року до школи прийняли навчатися і учнів з інших шкіл. Станом на кінець 2017-2018н.р. у школі навчається 193 учні. В даному навчальному році 2 учні навчались за індивідуальною формою занять:

- Михайлікова Надія – 8 клас,

- Глібчук Володимир – 2 клас.

Із випускників 11 класу,всі учні взяли участь у здачі державної підсумкової атестації у формі ЗНО, хоча їх результати в даному оцінюванні віддалили школу в рейтингу шкіл області на 235 місце із 263.

Із 20 учнів 9-го класу – 14 продовжують навчання у 10 класі нашої школи, інші навчаються у ПТУ та коледжах.

Спільними зусиллями педколективу, на всіх учнів, що навчаються в інших навчальних закладах – школах, ПТУ, коледжах – зібрані підтверджуючі документи-довідки з місця навчання. Тобто, всіх учнів

(дітей 6-ти річного віку і підлітків до 18 років) охоплено навчанням.

Питаннями збору документів про навчання учнів, відрахування вибувших та зарахування прибувших учнів займався особисто.

Медичне облуговування у навчальному закладі

Відповідно до вимог законодавства у сфері освіти, зарахування дітей до 1-го класу проведено після повного медичного огляду на базі Косівської ЦРЛ. Повне медичне обстеження до початку навчального року на базі Косівської ЦРЛ пройшли учні 5-А та 5-Б класів, інші – пройшли медичне обстеження спеціалістами сільської лікарської амбулаторії.

За даними медичного огляду, на підставі висновків лікарів – 126 учнів за станом здоров’я віднесені до основної групи під час занять фізичною культурою, 53 – до підготовчої (займаються за певних умов); 12 учнів зараховані до спеціальної групи при чому 10 учнів на підставі довідок ЛКК Косівської ЦРЛ були звільнені від занять на уроках фізкультури. Станом на 05.09.17р. впродовж навчального року учні звільнялись від уроків фізичної культури на підставі довідок лікарів на терміни від 1-го до 2-х місяців. Дотримання вимог техніки безпеки під час навчального періоду та часу перебування у школі приділяю особливу увагу. Відповідно до цього видані накази як на початку навчального року так і впродовж всього навчального періоду.

За період 01 вересня 2017 року по 10 травня 2018 року 4 учні одержали різного типу пошкодження(травми) у позаурочний час:

1) Дарійчук С. – 3 клас – листопад 2017р. – за межами школи(рух по трасі),

2) Кучма Анжелік – 9 клас – перелом пальця на руці (за межами школи),

3) Колотило Андрій – 11 клас – пошкодження носа (у навчальний період),

4) Місечко Костя – 6 клас – перелом руки (канікулярний період, гра у футбол).

Відповідну початкову медичну допомогу учням надає медична сестра школи, контролює стан здоров’я під час навчального періоду. Впродовж даного навчального року проводились медичні огляди школярів як на базі Кутської міської поліклініки, так і на базі Косівської ЦРЛ, тому особисто звертався для надання транспорту – шкільного автобуса до Старокутської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Забезпечення підручниками

На підставі аналізу стану проживання у сім’ях, соціальним педагогом школи, класними керівниками складено соціальний паспорт школи, стану матеріального забезпечення.

Відповідно до узагальнених даних 33 учні із 191(17%) – перебувають у малозабезпечених сім’ях. Більша частина учнів 1-11класів забезпечена безоплатним користуванням підручниками.

Фонд літератури шкільної бібліотеки складає 20733 примірники, з них 9105 підручників для учнів 1-11 класів. Зокрема для учнів 1- 4 класів – 2723 підручники (41 на учня), для 5-9 класів – 5299(54 на учня), для 10-11 класів – 1083(41 на учня).

Однак, ця загальна цифра наявності підручників не забезпечує потребу, оскільки відповідно до нових програм розроблені нові підручники, які не постачаються у школу відповідно до потреби.

Співпраця з батьками, громадськістю

До початку навчального року у школі проведено поточний ремонт навчальних кабінетів, спортзалу, їдальні. Навчальні кабінети, класи, практично відремонтовані за кошти батьків. Сума батьківських коштів на ремонт навчальних приміщень становить близько 18 тис. гривень. Сума державних коштів на поточний ремонт у 2017 – 2018 н.р. становить 9800 грн. Відповідно за сприяння батьків, батьківський комітет надає грошову допомогу у підтриманні нормального санітарно-гігієнічного стану внутрішніх туалетів, за що висловлюю всім батькам подяку. Кошти для цього здали батьки: 1-го класу (Бойчук М.І.), 2-го класу (Яремчук М.Д), 3 класу(Яким’юк В.В.), 4 класу (Фірчук З.І.) та 9 класу (Головко О.О.), за що їм велике спасибі.

Батьки учнів 5-А класу (кл.кер. Марчук Л.Д.) посприяли у придбанні до класу телевізора, що є великою підтримкою навчального процесу. Незважаючи на те, що у МОН України ведуться вимоги щодо необов’язковості функціонування у школі шкільних рад, батьківських комітетів, так і інших органів управління освітніми закладами є підтримка такої думки, у школі, відповідно до ст.24 нового Закону України «Про освіту» був створений загальношкільний батьківський комітет, що надає дієву підтримку, як дирекції школи так і педколективу.

Особливо хочу подякувати голові батьківського комітет Колотилу Д.Г., Дутчук О.І., Воротняк В.Я., Ушкало О.В. і всім батькам за підтримку школи.

Організація харчування у навчальному закладі

Як і в попередні роки, на підставі додаткової угоди між дирекцією школи та ПП Поляк О.І., організовано безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів. А саме:

- Глібчук Аліна – 5-Б клас, без батьківської опіки;

- Фейчук Ігор – 4 клас, АТО.

Вартість обіду 19 гривень.

Для дітей із малозабезпечених сімей як для учнів 1-4 класів, так і для учнів 5-11 класів проводиться безкоштовне харчування на підставі довідок районного відділення соцзабезу Косівської РДА кількістю 30-35 учнів.

Безпосередньо відповідальність за якість харчування несе приватний підприємець, а контроль за організацією даного процесу здійснює медична сестра школи Губчук М.М. та заступник директора школи з виховної роботи Петрищук В.В.

Затверджено режими харчування: для учнів 1-4 класів забезпечена 20-ти хвилинна перерва після 2-го уроку, для учнів 5-11 класів – друга 20-ти хвилинна перерва після 3-го уроку. Крім того, в період перерв учні мають можливість харчуватися за власні кошти.

Група продовженого дня харчується за окремим графіком за кошти батьків. Недоліком у харчуванні вважаю те, що більшу частину батьківських коштів учні витрачають не на гарячі страви у їдальні, а на товари поза школою. Поряд дві торгові точки, де учні купують сухарики, чіпси, мівіну і інші продукти, які негативно впливають на здоров’я дітей.

Навчальні досягнення учнів

Учні школи брали участь у предметних олімпіадах, зльотах обдарованої молоді, районних конкурсах знавців рідної мови і інших.

У порівнянні з минулими роками наші успіхи у предметних районних олімпіадах є набагато скромнішими.

Всього: 5 – призових місць у 16 предметних олімпіадах (2016-2017 н.р. – 8, 2015-2016 н.р. – 9).

А саме:

історія-Чоборяк Яків(10кл.) – ІІІ місце, (Чоланюк Р.В.)

географія-Айзель Віталій(8кл.) – ІІІ місце, (Воротняк Д.Ю.)

правознавство-Дутчук Наталія(9кл.) – ІІ місце,

Чоборяк Яків(10кл.) – ІІІ місце, (Чоланюк М.П.)

християнська етика-Дарійчук Віоріка(5-А кл.) – ІІІ місце. (Петрищук В.В.)

Цього року найчастіше – по 6 разів, захищали школу: Чоборяк Яків – 10 клас, Воротняк Ольга – 9клас.

Всіх призерів будемо нагороджувати на загальношкільній лінійці «Золотий школяр» - 18.05.2018р.

Наші учні відвідують різні позашкільні навчальні заклади і там теж здобули перемоги та призові місця.

На базі школи працює секція по футболу від Косівської ДЮСШ (тренер-викладач Подоляк В.В.). Заняття та виступи даної команди є достатньо успішними.

Крім того, від обласного центру дитячої технічної творчості при школі працює радіотехнічний гурток – керівник Чоланюк В.В. Учні зайняли ІІІ місце у обласній виставці (олімпіаді) – Марчук Владислав(9 клас).

Також, успішно працює хор дівчаток та хлопчиків. Керівник – Чоборяк М.М.

Мала академія наук (МАН) – керівник Чоланюк М.П. – в обласному захисті робіт Дутчук Н.(9 клас) зайняла ІІІ місце.

Всього у гуртках при школі займаються 128 учнів 3-11 класів, у музичній та художній школі Кутської школи мистецтв займаються 28 учнів. Як недолік в організації позакласної роботи учнів є те, що не вдалось знайти заміну керівнику танцювального гуртка від Косівського ЦДТ (відпустка керівника).

Учні школи є активними учасниками шкільних та районних заходів.(Милосердя, допомога воїнам АТО)

Кадрове забезпечення

Всього: 31 основний працівник (вчителі початкових класів, вчителі-предметники, соціальний педагог)

Крім того: 2 вчителі – сумісники(Фейчук Г.І.-вчитель англійської мови, Головко О.О. – вчитель трудового навчання), медична сестра,вихователь ГПД, бібліотекар.

Вакансія – 0,5ставки психолога. Зі всіх предметів школа забезпечена кадрами – спеціалістами відповідного фаху.

Всі вчителі мають повну вищу освіту, проходять підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, атестуються згідно Положення: 1 раз у 5 років.

Цього навчального року:

1) 28 вересня 2017 року вчителю історії, вчителю методисту Чоланюк Марії Петрівні указом Президента україни присвоєно високе звання – Заслужений учитель України, з відповідною доплатою.

2) Атестувалось 8 педагогів. За підсумками атестації 2 із них: Марчук Лілі Дмитрівні та Петрищуку володимиру Васильовичу присвоєно педагогічне звання – учитель-методист, іншим – підтвердженні, присвоєному раніше званню – вчитель –методист

(Чоборяк М.М.,Чоланюк М.П.) та старший вчитель.

Реформа освіти: етапи, підготовка.

За 2017-2018 навчальний рік, як і всі попередні роки, освіта в Україні перебувала в полі особливої уваги суспільства, кожного активного жителя нашої держави, керівників та урядовців нашої країни.

Для кожної людини в суспільстві і для держави важливим є споконвічне питання:

- Якою має бути школа?

Для батьків важливим є запитання:

- Якою є школа, особливо для власної дитини?

Для суспільства, що розвивається в різних вимірах, важливо:

- Якою буде школа через десятиліття, зважаючи на різні чинники впливу.

Сучасне українське суспільство є свідком і учасником важливих змін, які відбуваються в системі освіти. У зв’язку із євроінтеграцією запущено процеси модернізації освіти, метою яких є вдосконалення якості освіти та зведення її до рівня міжнародних вимог і стандартів, зі збереженням власних традицій і цінностей.Даний навчальний рік практично завершується. І сьогодні ми зібрались, щоб підбити підсумки роботи над реалізацією підготовчого етапу до старту Нової української школи. На даний час проходить інтенсивне навчання та підготовка для роботи з набором учнів до 1-го класу. Всі учні, згідно нового закону будуть зараховані до 1-го класу до 31 травня 2018року за умови відповідного висновку лікаря. Частково змінюється і старша школа. Відповідно до НУШ вся школа робить повторну спробу перейти на 12-річне навчання.

У 2018-2019 н.р. навчання за новою реформою почнуть учні та вчитель 1-го класу. Майбутні першокласники проходять підготовку при ДНЗ «Полуничка» - всього 16 учнів.

Працюватиме із класом Фірчук З.І.,що проходить підготовку для роботи в 1-му класі відповідно до вимог НУШ. Поряд із Фірчук З.І. перепідготовку проходять і вчителі, що будуть проводити уроки у 1-му класі, зокрема вчитель англійської мови Петрищук А. В.

Матеріально-технічна база школи

Оновлення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів здійснюється відповідно до бюджетного фінансування на ці потреби через відділ освіти. На даний час воно є недостатнім, проте вже до 1 вересня 2018-2019 н.р. Міністерство освіти передбачає повністю оновити базу для роботи першокласників (будуть придбані різноростові парти,шафи для розміщення навчального обладнання, технічне обладнання) на допомогу в роботі вчителя.

Частково змінюється територія, подвір’я школи, відновлюється шкільний сад. За підтримки депутата обласної ради Мельниченко О.М. впорядковано подвір’я – викладено тротуарною плиткою. Сума виділених коштів – 298 тис. грн. Євчук А.І., батько учнів нашої школи (9 клас – Адріан, 4 клас – Сільвія, 1 клас - Віктор) дав школі 40 сортових саджанців для оновлення шкільного саду, п.п. Гурей А.І. допоміг із придбанням штучної ялинки.

Практично за батьківські кошти забезпечується функціонування внутрішніх туалетів, щорічно проводиться ремонт навчальних кабінетів.

Дотримання теплового постачання, забезпечення температурного режиму у школі здійснюється п.п. Будзуляком В.П. відповідно угоди між відділом освіти Косівської РДА та КОСІВРЕМБУДСЕРВІС. Збоїв у роботі теплопостачання протягом навчального року не було. Сума коштів на теплопостачання становить 297тис.грн.

Проблеми, які необхідно вирішити в період підготовки до нового навчального року:

1. Зміцнення матеріальної бази:

- Необхідне фінансування для придбання дидактичного, навчального обладнання, придбання інтерактивної дошки, проекторів, ігрового дитячого майданчика для учнів початкових класів, придбання спортивного обладнання, облаштування твердим покриттям волейбольного та баскетбольного майданчика.

- Необхідно терміново провести капітальний ремонт покрівлі їдальні, відновити фасад школи.

- Термінового фінансування потребує укріплення фасадної стіни старого корпусу, оскільки дощі привели до часткового пошкодження фасаду.

На першому місці – успішне завершення даного навчального року, участь учнів 11-го класу у ЗНО.

Кiлькiсть переглядiв: 709

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.