Щорічний звіт

директора Тюдівського ліцею

перед громадськістю, педагогічним колективом

за 2019-2020 навчальний рік

Директор ліцею: Чекіт Б.А.

Тюдів, - 2020

Вступ

Поточний, 2020 рік увійде в історію як рік надзвичайних випробувань людства на всій планеті Земля. Випробування людства коронавірусною інфекцією COVID-19 призвело до надзвичайних матеріальних витрат і до непоправного – до людських витрат. Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток на всі сфери суспільного життя, в тому числі і на освітню галузь. Розпочавши навчальний рік за сприятливих умов та з доброю перспективою реалізації освітніх програм, ми змушені були терміново вносити корективи у форми організації навчального процесу у II семестрі.

Провчившись у звичному режимі впродовж менш ніж двох місяців, спершу через захворювання на грип, а з 13 березня з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19,навчання у нашому закладі, як і у всіх навчальних закладах країни – школах, коледжах, професійно-технічних ліцеях,університетах було переведено на дистанційну форму занять, відмінено проведення державної підсумкової атестації, змінено умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Начальний 2019-2020 рік, завершено відповідно до рекомендацій методичного листа МОН України «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» і відповідно до ст.26 і ст.30 ЗУ «Про освіту». Сьогодні ми зустрічаємось з вами у формі звіту керівника закладу освіти(директора) про свою роботу за поточний навчальний рік.

У преамбулі Закону України «Про освіту» визначено мету освіти у державі, а саме: метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фічизних цінностей необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення інтелектуального,економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Уже кілька років поспіль створення можливостей рівного доступу до освіти всіх дітей – пріоритет нашої держави. Понад половина населення сучасної України сьогодні дотичні і зазнають впливу системи освіти в Україні – дошкільнята, школярі, студенти, учні професійної освіти та батьки. Насправді ж, це практично все населення нашої держави - продукт системи освіти. Особливістю сучасної освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної. Саме інноваційне навчання вимагає особливої, першочергової уваги до конкретизації навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно витися, критично мислити і саме ці, нові погляди на сучасні запити і потреби українського суспільства і держави спонукали до глибокого аналізу системи освіти, необхідності її реформування. Відповідно до цих запитів і викликів суспільства і держави були розроблені концептуальні засади реформування освіти: НУШ – нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти (МОН України – 2016 рік) і як продовження – введення в дію нового Закону України «Про освіту» (2018 рік).

Саме Закон України «Про освіту» регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Наш навчальний заклад є комунальною власністю громади нашого села, але засновниками закладу є три юридичні структури: Косівська районна рада, відділ освіти Косівської райдержадміністрації та Тюдівська сільська рада.

Оскільки новим Законом України «Про освіту» введено нову градацію закладів загальної середньої освіти – початкова школа, гімназія,ліцей, спеціальна школа,санаторна школа і ін. (ст.9 у розділі XII Прикінцеві та перехідні положення), то почали даний 2019-2020 навчальний рік ми, як заклад загальної середньої освіти, як Тюдівська загальноосвітня школа I-III ступенів, а вже у листопаді 2019 року – 26.11.2019 року за рішенням Косівської районної ради (рішення №629-22/19 від 21 листопада), рішенням Тюдівської сільської ради (рішення №280 від 23.11.2019р.) та наказом відділу освіти райдержадміністрації (Наказ №259 від 25.11.2019р.) школу було перейменовано у Тюдівський ліцей, що відповідає вимогам закону «Про освіту». Було розроблено статут освітнього закладу «Тюдівський ліцей Косівської районної ради Івано Франківської області», який пройшов юридичну перевірку.

Відповідно до внесених змін, на підставі наказу відділу освіти були розроблені і подані документи на одержання ліцензії для проведення освітньої діяльності – надання освітніх послуг за курс початкової, базової та повної середньої освіти у Івано-Франківську обласну комісію із ліцензування освітньої діяльності закладу.

Відповідно до рішення ліцензійної комісії Івано-Франківської області з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти від 26 травня 2020р.(Протокол №7), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.06.2020 р. №297 «Про ліцензування освітньої діяльності» Тюдівському ліцею Косівської районної ради Івано-Франківської області(тобто нашому навчальному закладу) видано ліцензію на проводження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях:

- Початкова освіта з ліцензійним обсягом 97 осіб,

- Базова середня освіта з ліцензійним обсягом 132 особи,

- Профільна середня освіта з ліцензійним обсягом 46 осіб(голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів).

Одним із основних завдань провадження освітньої діяльності, виконання Закону України «Про загальну середню освіту» є охоплення всіх дітей і підлітків шкільного віку здобуттям повної загальної середньої освіти (ст.12, п.2 Закону України «Про освіту»).

Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, на підставі розпорядження Косівської РДА №31 від 22.01.2019р. «Про закріплення територій обслуговування», станом на 01.09.2019р. на обліку перебувало 33 дитини, яким виповнилось 5 років та 282 – дітей віком від 6 до 18 років.

Уповноваженим з обліку дітей від школи є Шпинтюк М.М., спільно із секретарем сільської ради були уточнені списки дітей різних вікових груп, категорій,що підлягали навчанню і залучено до навчання 282, не охоплено навчанням 1 дитина (відсутність інформації у зв’язку із виїздом сім’ї за межі району). З них: у закладах загальної середньої освіти навчанням охоплено 259 дітей(99,6%), професійні коледжі,ліцеї(ПТУ) - 7, заклади вищої освіти(коледжі, ВУЗи) – 16.

Станом на «01» вересня 2019 року у школі було сформовано 12 класів, в яких навчається 194 учні. Основна кількість дітей із нашого села – 190 учнів, 4 учні з с. М.Рожин. В той же час, значна частина дітей шкільного віку нашого села навчається у школах м.Вижниці,Косова.

Відповідно до обліку із 194 учнів- 92 дівчат та 102 хлопчики.

В тому числі:

1-4 класи – 4 – в них – 62 учні,

5-9класів – 6 – в них – 100 учнів,

10-11 класи – 2 – в них 32 учнів.

Середня наповнюваність класів у 2019-2020 н.р. становить:

Нав. рік 1-4 класи Сер. напов. 5-9 класи Сер. напов. 10-11 класи Сер. напов. По школі
К-сть класів З них учнів К-сть класів З них учнів К-сть класів З них учнів Класи Учнів
2019-2020 н.р. 4 62 15,5 6 100 16,7 2 32 16 12 194
Для порівняння із попередніми роками
2018-2019 4 62 15,5 6 99 16,5 2 28 14 12 190
2017-2018 4 60 16,5 6 99 16,5 2 26 13 12 190

Тобто, в даному навчальному році зросла загальна кількість учнів по школі, що вплинуло на показник загальної наповнюваності класів.

Для учнів 2-4 класів працювала група подовженого дня в кількості 30 учнів. Режим роботи групи погоджено відповідно до Положення про організацію роботи ГПД,узгоджено з батьками. Частина вихованців групи не відвідує систематично заняття, оскільки охоплені позакласними заняттями в інших позашкільних установах (філії Кутської музичної школи та Кутської художньої школи,позашкільних закладах м.Вижниця – спорткомплекс «Богатир», танцювальний ансамбль «Смеречина» і ін.)

В даному навчальному році для 2-х учнів запроваджено патронажне навчання, як однієї із форм організації освітнього процесу для дітей,що потребують індивідуального навчання, з метою забезпечення доступності освіти: це учениця 10 класу Михайлікова Надія та учень 4 класу Глібчук Володимир.

Впродовж навчального року до ліцею прибули 4 учні – з 4,5 та 7 класів,не вибуло жодного учня, в результаті чого навчальний рік закінчили 194 учні 1-11 класів. На початок навчального року соціально-психологічною службою нашого освітнього закладу складено соціальний паспорт школи,відповідно до якого було налагоджено роботу із сім’ями, що перебувають у важких матеріально-побутових умовах,із неповними сім’ями.

Відповідно до розпорядження головного лікаря Косівської центральної лікарні учні 1-го класу пройшли поглиблене медичне обстеження на базі дитячої поліклініки Косівської ЦРЛ – 20 учнів, вчитель початкових класів (1-го класу Яким’юк В.В.). Повне медичне обстеження пройшли: учні 5 класу – 22 учні(класний керівник Ігнатюк Н.Д.). Учні 2-4,6-9 та 10-11 класів пройшли медичне обстеження медичними працівниками сільської амбулаторії с.Тюдів. На підставі даного огляду встановлено групи для занять фізичною культурою, 7 учнів перебувають на особливому диспансерному обліку, 3 звільнені від занять фізичною культурою(на підставі довідок ЛКК Косівської ЦРЛ).

Відповідно до цих обстежень 120 учнів віднесено до занять в основній групі, 62- у підготовчій, 9-у спеціальній групі занять фізичною культурою.

Забезпечення підручниками, зміцнення матеріальної бази закладу (ліцею)

У зв’язку з реалізацією завдань реформи освітньої галузі для учнів розробляються нові підручники.

Так,новими підручниками, згідно програми Нової української школи у даному навчальному році були забезпечені учні 3 класу, 5 класу,7 та 10 класів. Однак,враховуючи те,що у 7-х класах є 32 учні,а попереднє замовлення здійснено на один клас – 20 учнів, то для частини учнів 7-хкласів не вистачало необхідних підручників(алгебра,геометрія, автор Істер О.С.,англійська мова,фізика, біологія). Із значним запізненням надійшли підручники для 10 класу. Відповідно до цих обставин вчителі запроваджували взаєморозподіл,купівлю підручників батьками.

Як і у 2018-2019 н.р., так і в 2019-2020 н.р. для роботи учнів 1 класу за програмою НУШ забезпечено: дидактичний матеріал,інтерактивну дошку(яка не працює по даний час – не можуть спеціалісти налаштувати роботу), ноутбук та принтер для роботи з даною дошкою, нові одномісні парти. Всього обладнання поступило для роботи учнів 1 класу на суму 87048(вісімдесят сім тисяч сорок вісім) гривень. Крім того, за спонсорські кошти надійшла інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та учительський ноутбук на суму близько 40 тисяч гривень. Для ремонту навчальних класів, кабінетів використано 9700 гривень бюджетних коштів, понад 14 тисяч коштів спонсорів та понад 15 тисяч коштів батьків.

Організація харчування

Відповідно до угоди між відділом освіти Косівської РДА та ПП Поляк Оленою Іванівною у ліцеї організовано гаряче харчування учнів усіх вікових груп та вихованців групи подовженого дня. На підставі довідок Косівського відділення соціального захисту населення безкоштовними гарячими сніданками впродовж навчального року – з 01 вересня по 30 грудня 2019 року та в період 20 січня-12 березня 2020 року забезпечувались 24-35 учнів нашого закладу. Вартість обідів становила для дітей пільгової категорії – 20 гривень, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 35 гривень. Діти позбавлені батьківської опіки – Глібчук А. (7 клас),діти учасників АТО – Фейчук І.(6 клас).

Навчальні досягнення учнів нашого навчального закладу

З метою розкриття обдарованих і талановитих дітей, навчально-методичною роботою було передбачено участь учнів нашого освітнього закладу як у внутріліцейних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, так і районних. У внутрішніх конкурсах, змаганнях з різних видів спорту – теніс, влейбол,мініфутбол і ін.,у предметних олімпіадах за період навчання взяли участь понад 140 учнів.У змаганнях ІІ туру (районні конкурси) брали участь 37 учнів. Частина учнів 7-11 класів брали участь у предметних олімпіадах з базових дисциплін по кілька разів.

Претендентами районних предметних олімпіад та конкурсів стали:

-районний конкурс ім.Т.Г.Шевченка – Гав’юк Яна – 8 клас – ІІІ місце(вчитель-Гав’юк В.Д.),

Предметні олімпіади

- Історія – Айзель Віталій – 10 клас – ІІ місце (вчитель Чоланюк Р.В.), Дутчук Наталія -10 клас – ІІІ місце (вчитель Чоланюк М.П.),

- Географія – Айзель Віталій – 10 клас – ІІІ місце (вчитель Воротняк Д.Ю.),

- Правознавство – Губчук Ілля – 10 клас – ІІ місце (вчитель Чоланюк М.П.),

- Українська мова – Петрищук Уляна – 10 клас – ІІІ місце (вчитель Воротняк Т.В.),

- Математика – Дарійчук Віоріка – 7-А клас – ІІ місце (вчитель Шпинтюк М.М.), Айзель Віталій - 10 клас – ІІІ місце (вчитель Величко С.М.).

З різних обставин учні не змогли взяти участь у предметних олімпіадах з економіки, англійської мови, інформаційних технологій, трудового навчання, астрономії, що не дозволило нашому навчальному закладу піднятись у загальному рейтинговому порівнянні. На превеликий жаль, участь всіх учнів з усіх навчальних занять у різних конкурсах, змаганнях, фестивалях у ІІ семестрі була припинена через пандемію коронавірусу починаючи з 13 березня і практично до теперішнього часу всі перебувають на карантині.

Навчання у ІІ семестрі переведено на дистанційну форму, внесено цілий ряд змін як до закінчення навчального року, так і до проведення ЗНО.

ЗНО із 13 учнів 11 класу здавали 6 учнів, що мають намір продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

Кiлькiсть переглядiв: 254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.